Over ons

Kwalitatieve logopedische therapie

Over ons

Kwalitatieve logopedische therapieën

Hannelore Paenhuysen

Mijn naam is Hannelore Paenhuysen, mama van twee kids. Vanaf juni 2013 kunnen zowel  kinderen als adolescenten terecht in mijn logopedische praktijk De Lettertuin, eerst in Grobbendonk en nu in Massenhoven.

Vlot kunnen spreken, lezen en schrijven lijkt voor iedereen vanzelfsprekend, maar dit is het niet. Mensen die problemen hebben om woorden vlot uit te spreken of zinnen te vormen ondervinden hoe moeilijk het is om hiermee om te gaan.

Dankzij een behandeling op maat wil ik ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt om samen te groeien naar betere spraak-, taal-, reken-, lees- en spellingsvaardigheden.

In 2009 behaalde ik mijn diploma logopedie aan de Lessius Hogeschool in Antwerpen. In dit jaar ben ik gestart als zelfstandig logopediste. Sinds 2012 combineer ik  dit met een job als logopediste in een school voor buitengewoon lager onderwijs waar ik individuele therapieën geef alsook klasondersteuning.

Ik vind het belangrijk om up-to-date te blijven, daarom volg ik regelmatig bijscholingen. Door middel van mijn kennis en ervaring begeleid ik kinderen die lees- of spellingsproblemen hebben. Ook taal-,  articulatie- en rekenproblemen behoren tot mijn werkdomein.

Met deze bagage op zak tracht De Lettertuin iedereen de aangepaste hulp te geven die nodig is.

Logopedie - Lessius Hogeschool

Zelfstandig logopediste - De Lettertuin

Taaltherapie & klasondersteuning buitengewoon onderwijs

Paulien Vervoort

In 2018 studeerde ik af als logopediste aan Thomas More Antwerpen. Na mijn opleiding startte ik met werken in het buitengewoon onderwijs, op dezelfde school als Hannelore. Sinds 2019 combineer ik deze job met het werken in een praktijk.

In 2021 behaalde ik het Postgraduaat Meertaligheid aan Thomas More Antwerpen. Kinderen die over een andere moedertaal dan Nederlands beschikken, een vertraagde taalontwikkeling of een vermoeden van een taalstoornis hebben, kunnen steeds bij mij terecht. Hiernaast behandel ik ook leerstoornissen en spraakmoeilijkheden.

Ik engageer mij om mij voortdurend bij te scholen. Op deze manier kan ik de kwaliteit van de therapieën blijven garanderen.

Als logopediste is het mogelijk om voor cliënten het verschil te maken. Ik heb een groot hart voor kinderen. Hen helpen om de beste versie van zichzelf te worden, is een uitdaging die ik graag aanga. Kinderen zien groeien in hun kwaliteiten en zelfzekerheid is het meest waardevolle aan dit beroep.

Logopedie - Thomas More

Zelfstandig logopediste - De Lettertuin

Buitengewoon onderwijs