Over ons

Kwalitatieve logopedische therapie

Over ons

Kwalitatieve logopedische therapieën

Hannelore Paenhuysen

Mijn naam is Hannelore Paenhuysen, mama van twee kids. Vanaf juni 2013 kunnen zowel  kinderen als adolescenten terecht in mijn logopedische praktijk De Lettertuin in Grobbendonk.

Vlot kunnen spreken, lezen en schrijven lijkt voor iedereen vanzelfsprekend, maar dit is het niet. Mensen die problemen hebben om woorden vlot uit te spreken of zinnen te vormen ondervinden hoe moeilijk het is om hiermee om te gaan.

Dankzij een behandeling op maat wil ik ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt om samen te groeien naar betere spraak-, taal-, reken-, lees- en spellingsvaardigheden.

In 2009 behaalde ik mijn diploma logopedie aan de Lessius Hogeschool in Antwerpen. In dit jaar ben ik gestart als zelfstandig logopediste. Sinds 2012 combineer ik  dit met een job als logopediste in een school voor buitengewoon lager onderwijs waar ik individuele therapieën geef alsook klasondersteuning.

Ik vind het belangrijk om up-to-date te blijven, daarom volg ik regelmatig bijscholingen. Door middel van mijn kennis en ervaring begeleid ik kinderen die lees- of spellingsproblemen hebben. Ook taal-,  articulatie- en rekenproblemen behoren tot mijn werkdomein.

Met deze bagage op zak tracht De Lettertuin iedereen de aangepaste hulp te geven die nodig is.

Logopedie - Lessius Hogeschool

Zelfstandig logopediste - De Lettertuin

Taaltherapie & klasondersteuning buitengewoon onderwijs

Evelien Moons

Mijn naam is Evelien Moons. In 2019 studeerde ik af als logopediste aan Thomas More hogeschool te Antwerpen. Dankzij verschillende stages kreeg ik de kans om mij te verdiepen in het onderzoeken en behandelen van spraak-, taal- en leerstoornissen.

Kort na mijn logopedische opleiding besloot ik om de lerarenopleiding voor lager onderwijs bij te studeren. Op deze manier leerde ik meer over algemene onderwijsmethoden en didactische aanpakken, specifiek voor het lager onderwijs.

Sinds het schooljaar 2020 – 2021 werk ik als leerkracht lager onderwijs. Dit combineer ik met mijn job als zelfstandige logopediste bij De Lettertuin. Daarnaast engageer ik mij om mij voortdurend bij te scholen om de kwaliteit van de therapieën te garanderen.

Met mijn enthousiasme wil ik kinderen op een speelse manier verder helpen om zo hun motivatie en leerkansen te bevorderen.

Logopedie - Thomas More & Leraar Lager Onderwijs - Thomas More

Zelfstandig logopediste - De Lettertuin

Leerkracht lager onderwijs