Hoe werken wij?

Samen op zoek naar de beste aanpak

Hoe werken
wij?

Samen op zoek naar de beste aanpak

Afspraak 1
Kennismaking
eerste afspraak
  Bij de eerste afspraak nodigen we u als ouders uit om op gesprek te komen. Tijdens dit gesprek overlopen we een vragenlijst om een beeld te vormen van de ontwikkeling van uw kind. We maken dan een afspraak om een testing af te nemen.
Afspraak 2
Testing
afspraak 2 testing

Tijdens de tweede afspraak leggen we de testing af bij uw kind. Hierbij brengt u best volgende zaken mee:

  • Voorschrift specialist voor logopedisch onderzoek
  • Kleefbriefje van de mutualiteit

Afspraak 3
Bespreking testresultaten
afspraak3

Tijdens de derde afspraak bespreken we de testresultaten van uw kind. U krijgt een verslag van de testresultaten waarmee u naar de arts specialist gaat.

Indien beslist wordt om een logopedische therapie op te starten, heeft u daarvoor een voorschrift voor therapie van de arts specialist nodig.

Afspraak 4
Start logopedische therapie
afspraak3

Op de vierde afspraak starten we met de therapie. Deze therapie zal zoveel mogelijk op een vast moment doorgaan. Wat brengt u mee:

  • Voorschrift voor logopedische therapie van de arts specialist.
  • Papier met aanvraagformulier voor ziekenfonds (bezorgd door de logopediste)
  • Kleefbriefje van uw mutualiteit

De therapieën worden steeds meteen afgerekend (cash).